Training

Om olifanten optimaal te kunnen verzorgen, moeten ze getraind zijn of getraind worden.
Trainen wil zeggen, dat je de olifanten handelingen leert uit te voeren op een commando of teken.
Hoe meer handelingen een olifant kan uitvoeren, hoe uitgebreider de verzorging kan zijn.

Bovendien kun je door regelmatig met een olifant samen te werken een goede verstandhouding op bouwen.

Het is ook belangrijk om een Olifanten Management Handleiding te maken,
hierin staat de dagelijkse routine beschreven. Er staan richtlijnen in, veiligheidsprotocollen, trainings programma’s, maar ook bijvoorbeeld profielschetsen van de olifanten.