Hands on – Hands off

Afhankelijk van het gevoerde beleid kan men kiezen voor 2 vormen van training:

  • Hands-on management systeem: dat wil zeggen er is direct contact tussen olifant en verzorger. Deze vorm heet Free Contact.

Alternatief hier voor is het:

  • Hands-off management systeem. Hierbij is geen sprake van direct contact tussen olifant en verzorger.

Dit wil zeggen dat er altijd een barriere is tussen olifant en verzorger en is een deel van de training er op gericht zowel zowel verzorger als olifant te leren hoe toch tot een optimale samenwerking te komen, zeker ook op het gebied van lichamelijke verzorging van de olifant.

De training hierbij wordt dan ook protected contact training genoemd.

De vorm van het management systeem is mede afhankelijk van de huisvesting(-mogelijkheden).

Elephant-Care heeft ruime ervaring met beide omgangsvormen en kan ook adviseren in de mogelijkheden en/of huisvesting.